Barvrouw
Maitre
Kamermeisje

Premie volwassenenonderwijs

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor  een module of een opleidingstraject in het studiegebied ‘Voeding’ en 'Hotel- en cateringmanagement' van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs, kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

De cursist moet hiervoor aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Ingeschreven zijn als werknemer in de horeca (PC 302) bij aanvang van de module én op het moment dat de aanvraag voor financiële tussenkomst wordt ingediend.
    Om dit te staven dient een kopie van de meest recente loonfiche als bijlage bij het aanvraagdocument gevoegd te worden (bedragen mogen hierbij onzichtbaar gemaakt worden).
  • De persoon/partij die het inschrijvingsgeld van de cursist heeft betaald, dient de aanvraag in.
  • De cursist moet geslaagd zijn voor de module.
  • De aanvraag indienen na afloop van de module en voor de start van het nieuwe schooljaar.

Horeca Vorming Vlaanderen kan financieel tegemoet komen voor 50% van de kosten van het inschrijvingsgeld.

Hieronder vind je het volledige reglement met daarin alle voorwaarden.

Maak jij aanspraak op een premie?

Voldoe je aan de voorwaarden? Klik dan hieronder op het aanvraagformulier.

Mail het ingevulde formulier naar Rein De Maeyer

of stuur het op per post naar: Horeca Vorming Vlaanderen – Premies Volwassenonderwijs – Anspachlaan 111 / 4 -1000 Brussel

 

Facebook Twitter More...