Outplacementbegeleiding bij ontslag

Wat is outplacement?

Sommige werknemers die je ontslaat, hebben recht op outplacement bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Als werkgever moet je dit zelf regelen. Je moet de werknemer via een aangetekend schrijven een concreet voorstel tot outplacement aanbieden. Het outplacement moet steeds  georganiseerd worden door een erkend outplacementkantoor.

Een outplacementkantoor begeleidt en adviseert de ontslagen werknemer bij de zoektocht naar een nieuwe job:

 • Psychologische ondersteuning van de ontslagen werknemer
 • Begeleiding bij de zoektocht naar vast werk
 • Begeleiding bij de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst
 • Begeleiding bij de overschakeling naar een nieuwe werkomgeving
 • Administratieve ondersteuning

Wie heeft recht op outplacement?

 1. Outplacement bij individueel ontslag

         De werkgever is verplicht een voorstel tot outplacement te doen aan de werknemer die:

 1. Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die 30 weken of meer bedraagt op het moment van ontslag, ongeacht de leeftijd.
 2. Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die minder dan 30 weken bedraagt op het moment van ontslag en ouder is dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienstanciënniteit heeft bij de werkgever.

Naargelang de werknemer zich in situatie a of b bevindt en of de werknemer al dan niet de opzeg moet presteren zijn er andere verplichte vormen en formules van outplacement.

 1. Outplacement bij collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als een grote groep van werknemers tegelijkertijd ontslag krijgt in het kader van herstructurering of sluiting. In dat geval is een specifieke wetgeving van toepassing. Hiervoor wendt de werkgever zich het best tot de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is: VDAB in Vlaanderen, ACTIRIS in Brussel, FOREM in Wallonië.   

Voordeeltarieven voor werkgevers van de horeca

Horeca Vorming Vlaanderen heeft voordeeltarieven afgesproken met twee outplacementkantoren: Ucare en RiseSmart.

 • Ucare en RiseSmart zijn twee grote spelers op de markt van outplacement die streven naar een gepaste en duurzame oplossing voor iedereen.
 • Dankzij de overeenkomst met RiseSmart en Ucare ontvangt de werknemer een professionele begeleiding en kan de werkgever genieten van een gunstig tarief
 • De begeleiding gebeurt individueel, in groep of in groep gecombineerd met individuele ondersteuning op maat. Indien nodig wordt rekening gehouden met de taal waarin de medewerker bij voorkeur wordt begeleid. 
 • De outplacementpartners van Horeca Vorming Vlaanderen kunnen je informeren over de wetgeving en bezorgen je graag de juiste documenten zodat je als werkgever steeds wettelijk in orde bent met jouw concreet voorstel tot outplacement.   
 • Onze beide partners nemen contact met je op, beantwoorden graag jouw vragen en bezorgen je binnen de 24  uur een concreet en vrijblijvend aanbod op maat.  

Wat moet je doen?

Hieronder klik je het logo van één van onze partners voor meer uitleg. Je vult een aanvraagformulier in zodat een kantoor met jou contact kan opnemen. 


         

More...