Hulpkok

De hulpkok staat onder de kok.  

Hij voert de mise-en-place in functie van warme en koude bereidingen uit volgens de instructies van de kok.  De hulpkok verwerkt ingrediënten tot warme en koude keukenbereidingen. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerkers. De hulpkok ontvangt en controleert bestelde goederen onder leiding van de kok en past de geldende HACCP-richtlijnen toe. 

Niveau

Deeltijds Onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

Vooraleer je in dit traject kan instappen, moet je de competenties van 'Keukenmedewerker' behaald hebben. 

Duurtijd

24 maanden

Interesse: 
More...