Barvrouw
Kamermeisje
Maitre

Werken met leerlingen via OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding)

Jij bent een expert in jouw vak. Je wilt jouw passie, kennis en vaardigheden graag overdragen? Dan kan je kiezen om te werken met leerlingen die deeltijds naar school gaan en deeltijds werken in jouw bedrijf. Je kan kiezen voor een leerling uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs (dbso) of uit de leertijd.

Je werft de leerling aan met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). De OAO is de vervanging van het vroegere leercontract, ILW-contract, IBO-contract, thuishulpcontract, enz. Je leert de leerling een beroep aan op de werkvloer. Voor het geleverde werk ontvangt de leerling een leervergoeding waarop je minimale sociale bijdragen moet betalen.

Om een leerling aan te werven met een OAO moet jouw bedrijf erkend zijn als leerbedrijf en duid je een mentor aan die de jongere opvolgt. Je dient op www.werkplekduaal.be een aanvraag in om erkend te worden als leerbedrijf. 

Hieronder lees je of jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt en wat de stappen zijn om erkend te worden als leerbedrijf.

Klik op onderstaande titel naar keuze om onmiddellijk naar de correct informatie te springen:

Komt mijn bedrijf in aanmerking – de voorwaarden?
Wat moet ik doen om te kunnen starten met een leerling – de erkenningsprocedure?

Hoe vraag ik het C450-attest en Model 2 aan?
Hoe doe ik een correcte online erkenningsaanvraag?
Kenmerken van het type overeenkomst: ‘Overeenkomst Alternerende Opleiding’
Leermeesteropleiding – mentorkorting
Waar kan ik leerlingen vinden?
Contactgegevens consulenten Horeca Vorming Vlaanderen

________________

Komt mijn bedrijf in aanmerking - voorwaarden?

Voorwaarden bedrijf:

 • Het bedrijf behoort tot paritair comité 302 voor het hotelbedrijf.
 • Het bedrijf moet op vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
 • Het bedrijf moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.
 • Het bedrijf mag geen veroordelingen hebben opgelopen.
 • Het bedrijf duidt een mentor aan die van onberispelijk gedrag is en ten volle 25 jaar oud is en ten minste 5 jaar praktijkervaring heeft (zie voorwaarden mentor).

 Voorwaarden mentor:

 • De mentor heeft ten minste vijf jaar praktijkervaring in het beroep waarvoor een erkenning aangevraagd wordt OF minder dan 5 jaar praktijkervaring maar kan een bewijs van vooropleiding voorleggen.
 • De mentor is ten volle 25 jaar OF de mentor is tussen 23 en 25 jaar, maar kan een bewijs van vooropleiding voorleggen.
 • De mentor is van onberispelijk gedrag.
 • Er is voor elke jongere een aparte mentor. 

Voor meer info over de voorwaarden: www.werkplekduaal.be/erkenningsvoorwaarden

Wat moet ik doen om te kunnen starten met een leerling – de erkenningsprocedure?

 • Jouw bedrijf moet erkend worden door de horecasector als leerbedrijf. Hiervoor moet je online een erkenning aanvragen op www.werkplekduaal.be/login. De erkenningsaanvraag kan je ook laten doen door een tewerkstellingsbegeleider van de school of een consulent van Horeca Vorming Vlaanderen. In dat geval moet je: een verklaring op eer invullen, ondertekenen en het C450 attest (RSZ) en Model 2 van goed gedrag en zeden van alle leermeesters meegeven. 
 • Indien jouw erkenningsaanvraag correct gebeurde, komt die terecht bij Horeca Vorming Vlaanderen waar de erkenning wordt goed- of afgekeurd binnen een termijn van 14 dagen (14 dagen na het indienen van de aanvraag). Er is dus een standaard erkenningstermijn van 14 dagen. Vroeger kan je niet starten met een leerling.
 • Om goedgekeurd te worden, moet je:

1.     Voldoen aan de voorwaarden als leerbedrijf en mentor.

2.     2 documenten aanvragen en indienen (tijdens de erkenningsaanvraag):

3.     Een werkbezoek laten doorgaan door een consulent van Horeca Vorming Vlaanderen.

        Tijdens dit bezoek:

 • bekijken we voor welke beroepen je kan opleiden,
 • geeft de consulent uitleg over het type overeenkomst,
 • en vul je indien nodig het erkenningsdossier verder aan. 

4.    Goedkeuring hebben van de sociale partners. We sturen jouw aanvraag naar de sociale partners van de Horeca (werkgevers- en werknemersorganisaties). Zij controleren of je de arbeids- en sociale wetgeving in het verleden respecteerde.

 • Eens goedgekeurd, ontvang je een bericht. Pas dan kan je starten met een leerling. De tewerkstellingsbegeleider van de school maakt de overeenkomst – de OAO – op. Hij/zij maakt een afspraak met jou voor de contractondertekening.
 • Jouw bedrijf is erkend voor een periode van 5 jaar. Als echter zou blijken dat niet meer voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden of jouw bedrijf haar plichten niet naleeft, kan de erkenning worden opgeheven.

Hoe vraag ik het RSZ C450-attest en het Model 2 aan?

De documenten aanvragen:

1.     C450-attest opvragen bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid):

Nog geen RSZ-nummer?  Om een C450-attest op te vragen, heb je een RSZ-nummer nodig. Indien je nog maar net gestart bent, is het mogelijk dat je nog geen RSZ-nummer hebt. Een bewijs van inschrijving bij de RSZ is dan een afdoend bewijs.

2.     Model 2 van goed gedrag en zeden door ELKE mentor laten opvragen:

 • in de gemeente waar hij/zij ingeschreven is in het bevolkingsregister,
 • online/telefonisch/in het gemeentehuis aanvragen en ophalen.

Het Model 2 is een document bestemd voor het uitoefenen van elke activiteit die valt onder opvoeding, begeleiding van minderjarigen, enz.

De documenten bezorgen vóór of tijdens de erkenningsaanvraag:

Je kan de ontvangen documenten  op 3 manieren bezorgen:

 • opladen op www.werkplekduaal.be (Let op: als je de online erkenningsaanvraag al hebt ingediend, lukt dit niet meer)
 • OF per post aan: Horeca Vorming Vlaanderen, t.a.v. OAO, Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel
 • OF per mail aan: oao@horeca.be

Opgelet! Vraag de documenten zo snel mogelijk aan wat het kan even duren vooraleer je ze ontvangt. De documenten zijn verplichte onderdelen van een erkenningsaanvraag voor de horeca. We raden aan dat je de erkenningsaanvraag pas doet op het moment dat de documenten er zijn. Indien je een aanvraag doet zonder de documenten toe te voegen, wordt de erkenningsaanvraag 'in wacht' geplaatst. Pas als we de documenten ontvangen, begint de erkenningstermijn van 14 dagen te lopen. 

Hoe doe ik een correcte online erkenningsaanvraag?

Op www.werkplekduaal.be doe je een aanvraag tot erkenning als leerbedrijf. 

Om ervoor te zorgen dat we jouw aanvraag goed ontvangen, is het belangrijk dat je de online aanvraag correct invult. Deze video helpt jou op weg: https://youtu.be/Hwhcqy6mMyM. Hier vind je nog enkele aandachtspunten waarop je moet letten als je de aanvraag doet:

 1. Zorg dat je het Model 2 van goed gedrag en zeden van alle leermeesters én het RSZ C450-attest in jouw bezit hebt op het moment dat je de erkenningsaanvraag doet. De documenten laad je op tijdens jouw erkenningsaanvraag.
 2. Maatschappelijke zetel en vestiging. Eens aangemeld, verschijnen de gegevens van jouw maatschappelijke hoofdzetel automatisch ook voor de vestiging. Heeft jouw vestiging een andere naam en/of een ander adres of heb je meerdere vestigingen wijzig dit dan onder ‘vestigingen’.
 3. De mentor. Per gekozen beroep moet je de naam invullen van een mentor. Wil je meerdere mentoren voor hetzelfde beroep? Dan vraag je hetzelfde beroep nog eens maar vul je een andere leermeester in. 
 4. De beroepen. Vooraleer je de aanvraag online doet, moet je weten voor welke beroepen je een erkenning wilt aanvragen. Het beroep waarvoor de jongere leert op school moet hetzelfde zijn als het beroep dat hij leert bij jou op de werkvloer. In de horeca kan je een erkenning aanvragen voor volgende beroepen:

Beroepen:

Wat moet de leerling kunnen leren bij jou op de werkvloer?

Keukenmedewerker

 • Spoelen, schoonmaken en versnijden van groenten en fruit. De snijtechnieken zoals brunoise, julienne, concasser, enz. leren.
 • Garnituren, basissauzen, -soepen, eenvoudige voorgerechten, salades, deegwaren en rijstgerechten, aardappel- en zuivelbereidingen, basisnagerechten, enz. bereiden.
 • Borden identiek dresseren.

Hulpkok

 • Schoonmaken, bewerken, versnijden en portioneren van vlees, vis, gevogelte en andere basisproducten.
 • Zuivelbereidingen en nagerechten klaarmaken.
 • Gerechten en maaltijden à la minute dus tijdens de service bereiden.
 • Controletests uitvoeren op de versheid van voedingsmiddelen, bereidingen (conform HACCP).

Kok

 • Gerechten en menu’s kunnen samenstellen.
 • Een prijsberekening maken (kost- en verkoopprijs).
 • De werkzaamheden van de keuken mee organiseren en coördineren.
 • De regelgeving met betrekking tot veiligheid, hygiëne, milieu en voedselveiligheid in de keuken kennen en zorgen dat deze wordt toegepast in de keuken.

Hulpkelner

 • De zaal, het terras en de office opstellen.
 • Tafels klaarmaken voor de dienst.
 • Eenvoudige warme en koude dranken bereiden.
 • Gerechten en/of dranken opdienen in de zaal.
 • De tafels afruimen.
 • Schoonmaken van de zaak na de dienst.
 • Glazen en couverts (met stoom, met azijn, …) reinigen en het vaatwerk correct opbergen.

Kelner

 • De reservaties noteren.
 • De gast bij aankomst in de zaak onthalen.
 • Advies geven aan de gast bij zijn keuze van gerechten en dranken.
 • Complexe warme en koude dranken bereiden.
 • De betaling voor de consumptie ontvangen.
 • De kassa bij het begin van de werkdag controleren en tellen bij de sluiting.
 • Een zaalpan opstellen.
 • Zorgen dat tijdens de service alles vlot verloopt. Organiseren en delegeren van taken.

Medewerker snackbar-taverne

 • Groenten en fruit versnijden.
 • Diverse snacks zoals salades, pasta’s, eierbereidingen, croques, broodjes, … bereiden.
 • Tearoombereidingen (pannenkoeken, wafels, koekjes enz.) klaarmaken.
 • Basis dresseertechnieken toepassen.
 • Snacks verpakken.
 • Bestellingen opnemen en doorgeven.
 • Dranken klaarzetten en opdienen.
 • Kassawerk uitvoeren.

Grootkeukenmedewerker

 • Spoelen, schoonmaken en versnijden van groenten en fruit.
 • Halffabricaten en convenienceproducten verwerken.
 • Bereidt basissauzen, basissoepen en basisnagerechten.
 • Regeneratietechnieken toepassen.
 • Een getuigenschotel van iedere bereiding maken.
 • De dienst aan de toonbank of het buffet verzorgen.
 • De maaltijddistributie voorbereiden.

Grootkeukenhulpkok

 • Dagschotels met vlees, gevogelte bereiden.
 • Nagerechten bereiden.
 • Warme en koude bereide voedingsmiddelen versnijden.
 • Portioneren van warme en koude gerechten.
 • Bereide maaltijdcomponenten regenereren.
 • Voedingsmiddelen ontvangen en bestellen.
 • Kostprijsberekening maken.

Grootkeukenkok

 • De voorraad van de grootkeuken beheren.
 • De grootkeuken mee organiseren.
 • Warme en koude dieetmaaltijden in samenspraak met een diëtist(e) kunnen bereiden.

Medewerker kamerdienst                                                  

 • De kamers onderhouden.
 • De gemeenschappelijke delen en vergaderruimtes schoonmaken en klaarzetten.
 • Werkzaamheden in de linnenkamer of wasserij uitvoeren.
 • Helpen bij het ontbijt.

 

 

Kenmerken van de ‘Overeenkomst Alternerende Opleiding’ voor DBSO en Leertijd

Hieronder vind je enkele belangrijke kenmerken van de ‘Overeenkomst Alternerende Opleiding’ voor leerlingen die een opleiding volgen binnen DBSO en de leertijd. Indien je meer informatie wenst over het type overeenkomst (OAO), contacteer de consulent van jouw regio (zie onder) of raadpleeg de brochure: ‘Wegwijs in de Overeenkomst Alternerende Opleiding’

 

DBSO

Leertijd

Werktijden in  schoolperiodes:

 

23 uur werken/week

15 uur naar school/week

30 uur werken/week

8 uur naar school/week

Werktijden in vakantieperiodes:

38 uur/week, tenzij toegestane vakantie

Leervergoeding:
 

 

De leervergoeding hangt samen met het opleidingsjaar waarin de jongere zit voor zijn opleiding.

 • 1e opleidingsjaar = 444, 30 euro/maand
 • 2e opleidingsjaar = 490, 30 euro/maand
 • 3e opleidingsjaar = 528, 60 euro/maand

Zon- en feestdagtoeslag:
 

Jongere heeft geen recht op toeslag, in sommige gevallen (bij vast uurrooster) wel op inhaalrust. Opgelet: kinderbijslaggrens niet overschrijden (530, 49 euro/maand).

Nachtarbeid:

 

 • 15 – 16 jaar: mag werken tussen 6 uur en 20 uur.
 • 16 – 18 jaar: mag werken tussen 6 uur en 23 uur + jongere moet veilig thuis geraken.
 • Vanaf 18 jaar: geen beperkingen

Zaterdag- en zondagwerk:

 

 • Zaterdagwerk kan altijd.
 • Zondagwerk:
 • -18-jarige: max. 1 op 2 zondag werken
 • +18-jarige: mag elke zondag werken

Overuren:

 

Binnen dit type contract zijn overuren niet toegelaten
(De OAO mag je niet combineren met andere soorten overeenkomst zoals ‘extra’, ‘interim’, ‘jobstudent’, enz.)

Verzekering:
 

De leerling moet je opnemen in jouw ongevallenverzekering (ook voor de lesdagen).

Vakantie:

 

 • 20 dagen onbetaald verlof (niet verplicht alle dagen op te nemen, wel op te nemen tijdens de schoolvakanties)
 • 20 dagen betaald verlof (berekend volgens prestaties voorgaande kalenderjaar)

School (Waar volgt de leerling les?)

Centrum voor deeltijds onderwijs
OF  Centrum voor leren en werken

Syntra Campus
 

Opleidingsplan

 

Bij het contract van de leerling zit een opleidingsplan. Dit is een lijst van competenties en taken waarop de jongere moet oefenen tijdens het werken bij jou in het bedrijf.

Leermeesteropleiding – mentorkorting

Als de werkgever voldoende praktijkervaring heeft, kan hij/zij zelf instaan voor de opleiding van de leerling. Anders duidt hij/zij een personeelslid aan als mentor. Volgt dat personeelslid ook de tweedaagse leermeesteropleiding van Horeca Vorming Vlaanderen dan heeft de werkgever recht op een mentorkorting van max. 800 euro per kwartaal op de patronale RSZ-bijdrage die de werkgever betaalt op het loon van die werknemer. Uiteraard ben je als werkgever ook zeer welkom op deze opleiding!

Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding, data, locaties en inschrijven: www.fanvanhoreca.be/leermeesteropleiding

Waar kan ik leerlingen vinden?

Er zijn verschillende opleidingsinstellingen die horecaopleidingen aanbieden en waar je een leerling kan vinden. Zo kan je kiezen tussen een centrum voor deeltijds onderwijs (of een centrum voor leren en werken) of voor een Syntra campus. Je neemt contact op met de tewerkstellings- of trajectbegeleider die zicht heeft op het aantal leerlingen die in horecaopleidingen zitten. Hij/zij kent het niveau van de leerlingen zodat er een goede match is tussen jouw bedrijf en de capaciteiten van de leerling.

 

DBSO: cdo’s en clw’s

Leertijd: Syntra campussen

Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel & Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Limburg

 

 

 

 

 

Oost-Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

West-Vlaanderen

 

 

 

 

 

Contactgegevens consulenten Horeca Vorming Vlaanderen

Antwerpen

 

Els Devos

e.devos@horeca.be

0479 63 03 27

Greet Van Riel

g.vanriel@horeca.be

0474 97 80 68

Brussel & Vlaams-Brabant

Caroline Hoydonckx

c.hoydonckx@horeca.be

0479 63 03 39

Limburg

Ilse Vanormelingen

i.vanormelingen@horeca.be

0479 63 03 19

Oost-Vlaanderen

Tine Lecompte

t.lecompte@horeca.be

0474 40 88 15

West-Vlaanderen

Liesbeth Rubben

l.rubben@horeca.be

0472 44 63 03

 

 

Facebook Twitter More...