Werken met leerlingen via OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding)

Werken met jongeren in opleiding via OAO

overeenkomst alternerende opleiding

Je wilt een jongere opleiden in jouw zaak? Als je als werkgever een jongere uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO, CLW), de leertijd (Syntra campus) of uit duaal leren (proefproject 'Schoolbank op de werkplek') wil aanwerven dan moet je daarvoor erkend zijn. Je moet een erkenning hebben voor de horecazaak en elke opleiding waarvoor je een OAO-overeenkomst (Overeenkomst Alternerende Opleiding) wil sluiten. Indien jouw zaak meerdere vestigingen heeft, moet je ook voor elke vestiging waar je leerlingen wil opleiden een erkenning aanvragen. In de horeca geldt ook dat er 1 mentor is per leerling (en niet per opleiding).

Hoe dit alles in zijn werk gaat, lees je op deze pagina. Klik op één van de onderstaande titels om meteen verder te lezen:

Een erkenning aanvragen voor jouw bedrijf

TIP: bekijk het handige 10-stappenplan om erkend te worden als leerbedrijf.

 • Om een erkenning te krijgen, moet je onderneming of organisatie aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Welke dat zijn, lees je hier.

 • De erkenningsprocedure kan je eenvoudig opstarten door een aanvraag in te dienen in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Indien de aanvraag correct gebeurde (de vereiste documenten werden opgeladen), komt die bij Horeca Vorming terecht. Een consulent neemt contact met je op voor een erkenningsbezoek. Na een termijn van 14 dagen krijg je een goed- of afkeuring (zie 'wanneer wordt jouw aanvraag goedgekeurd?'). Eens goedgekeurd, kan je starten met een leerling. De school van de leerling maakt de overeenkomst voor jou op.

Waarop moet je letten bij jouw aanvraag via het digitale loket?

Opgelet! Heb ik de nodige documenten in mijn bezit om op te laden?

1. Schuldenattest (het vroegere C450-attest van de RSZ).

Hoe vraag ik het schuldenattest aan?

Vraag je schuldenattest aan via de site van de RSZ: http://www.rsz.fgov.be/nl/attests/925/attest-openbare-aanbestedingenschuldenattest.

 • Vul het formulier in en kies bij 'welk attest wilt u?' voor het 'schuldenattest'.
 • Je ontvangt het attest online via de e-box van je onderneming of per post als je geen e-box hebt.

Meer informatie over deze en andere attesten vind je hier.

Heb je je zaak nog maar net opgestart of heb je geen personeel, dan volstaat een attest van inschrijving bij de RSZ.

2. Bewijs van goed gedrag en zeden - Model 2 (596.2v) van elke mentor. 

Hoe vraag ik dit document aan?

Op te vragen bij politie, de gemeente en/of het e-loket waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of van de leermeester die je wil aanstellen.

Laad je de verkeerde of géén documenten op, dan krijg je bericht dat jouw dossier ‘onvolledig’ is. Zolang het dossier niet wordt aangevuld in het digitale loket, kan de erkenningsaanvraag niet behandeld worden. Indien jouw dossier niet in orde is binnen de 14 dagen, wordt jouw aanvraag afgekeurd. Het heeft geen nut om documenten te mailen of op te sturen naar Horeca Vorming.

Opgelet! Weet ik voor welke opleidingen/beroepen ik een aanvraag moet doen?

Eens je bent aangemeld via het digitale loket, moet je voor elk beroep waarvoor je wenst op te leiden een erkenning aanvragen. Aangezien in de lijst niet alleen beroepen zijn opgenomen voor de horecasector, vind je hier voor welke beroepen je in de horeca een erkenning kan aanvragen: keukenmedewerker, hulpkok, kok, hulpkelner, kelner, medewerker snackbar-taverne, grootkeukenmedewerker, grootkeukenhulpkok, grootkeukenkok, medewerker kamerdienst, hotelreceptionist. 

Het beroep waarvoor de jongere een opleiding volgt op school moet hetzelfde zijn als het beroep waarvoor het bedrijf is erkend. Concreet: een jongere volgt de opleiding hulpkok op school. Dit betekent dat het bedrijf erkend moet zijn voor hulpkok. Dit beroep staat ook vermeld op de overeenkomst.

Weet je niet welke beroepen mogelijk zijn in jouw zaak? Neem contact op met de consulent van Horeca Vorming of met de school.

Opgelet! Kloppen mijn gegevens na het aanmelden in het digitale loket?

Na jouw aanmelding via het digitale loket verschijnen automatisch de gegevens van jouw bedrijf die terug te vinden zijn in het KBO. Als iets niet correct is dan moet je de gegevens aanpassen in het KBO. In het digitale loket kan je de bedrijfsgegevens niet aanpassen.

Verplichte leermeesteropleiding

Het Sectoraal Partnerschap Horeca besliste dat de leermeesteropleiding verplicht is voor alle mentoren die een jongere willen opleiden binnen PC 302. Zij wil daarmee verder inzetten op de kwaliteit en op de ondersteuning van de jongere tijdens zijn opleiding. Het Sectoraal Partnerschap is ervan overtuigd dat deze tweedaagse opleiding bijdraagt aan een betere begeleiding en ondersteuning van de mentor.

Tijdens het erkenningsbezoek zal de consulent van Horeca Vorming de mentor onmiddellijk inschrijven voor de opleiding tenzij er een vrijstelling is (zie voorwaarden). Het is dus belangrijk dat tijdens het bezoek de mentor aanwezig is zodat we hem/haar kunnen intekenen.

Voorwaarden:

· De mentor (d.i. de leermeester die op ‘app.werkplekduaal.be’ geregistreerd werden in die hoedanigheid) dient de opleiding te volgen binnen de 6 maanden na de datum van de erkenningsaanvraag

· Bedrijven en mentoren die reeds erkend werden, hoeven deze opleiding niet te volgen. Wel indien ze in het bedrijf een nieuwe mentor aanduiden of een extra beroep aanvragen.

· Vrijstellingen (zonder beperking in tijd)

 • Mentoren die reeds de leermeesteropleiding volgden bij Horeca Vorming of
 • Mentoren die reeds de estafette-opleiding van Syntra volgden of
 • Mentoren met een bewijs van pedagogische bekwaamheid of
 • Mentoren met een Nederlands certificaat van leermeester, uitgereikt door SVH

·         De leermeesteropleiding is een gratis tweedaagse opleiding georganiseerd door Horeca Vorming.

Inschrijven voor de leermeesteropleiding? Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding, data, locaties en inschrijvingen: www.fanvanhoreca.be/leermeesteropleiding

Waar kan ik leerlingen vinden?

Je hebt jouw erkenning op zak maar bent nog op zoek naar een leerling? Er zijn verschillende opleidingsinstellingen die horecaopleidingen aanbieden en waar je een leerling kan vinden. Zo kan je kiezen tussen een centrum voor deeltijds onderwijs (of een centrum voor leren en werken) of voor een Syntra campus. Je neemt contact op met de tewerkstellings- of trajectbegeleider die zicht heeft op het aantal leerlingen die in horecaopleidingen zitten. Hij/zij kent het niveau van de leerlingen zodat er een goede match is tussen jouw bedrijf en de capaciteiten van de leerlingen.

In deze Gids vind je een overzicht per provincie van de onderwijsinstellingen waar je leerlingen kan vinden.

___

Wanneer wordt jouw aanvraag goedgekeurd?

Om goedgekeurd te worden, moet je:

1.  Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als leerbedrijf en mentor.

2.  Twee correcte documenten indienen tijdens de online erkenningsaanvraag.

 • Uittreksel uit het strafregister Model 2 van goed gedrag en zeden (596.2v) van de mentor(s)
 • Een schuldenattest (het vroegere RSZ C450-attest) voor het bedrijf (of een bewijs van inschrijving bij de rsz voor net-opgestarte-bedrijven)

3.  Een plaatsbezoek toestaan door een consulent van Horeca Vorming Vlaanderen:

 • Tijdens dit bezoek:

a.    Bekijken we of je voor de aangevraagde beroepen kan opleiden.

b.    Geeft de consulent uitleg over het type overeenkomst.

c.    Schrijft de consulent de mentor(en) in op een leermeesteropleiding indien er geen vrijstelling is (zie verplichte leermeesteropleiding).

4.     Goedkeuring hebben van de sociale partners. We sturen jouw aanvraag naar de sociale partners van de Horeca (werkgevers- en werknemersorganisaties). Zij controleren of je de arbeids- en sociale wetgeving in het verleden respecteerde.

 • Eens goedgekeurd, ontvang je een bericht. Pas dan kan je starten met een leerling. De school van de jongere maakt de overeenkomst – de OAO – op. Hij/zij maakt een afspraak met jou voor de contractondertekening.
 • Eens goedgekeurd, moet de mentor zich inschrijven op een leermeesteropleiding en deze binnen de 6 maanden na goedkeuring volgen (indien er geen vrijstelling is).
 • Jouw bedrijf is erkend voor een periode van 5 jaar. Als echter zou blijken dat niet meer voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden, jouw bedrijf haar plichten niet naleeft of de mentor geen leermeesteropleiding heeft gevolgd, kan de erkenning worden opgeheven.

Meer informatie? Vragen?

 • Word een erkend leerbedrijf in 10 stappen: bekijk hier het handige stappenplan. 
 • Raadpleeg hier de wegwijsbundel OAO van Syntra Vlaanderen: een leidraad voor leerlingen, ouders, onderwijsinstellingen en ondernemingen.
 • Download hieronder de belangrijkste documenten.
 • Contacteer onze medewerkers via oao@horeca.be of 02 513 64 84. 

Duaal leren, het nieuwe 'leren en werken'

 • Sinds kort kunnen ook leerlingen uit voltijdse scholen (de hotel- en grootkeukenscholen) leren op school combineren met leren op de werkvloer. Lees alles over duaal leren in de horeca op www.fanvanhoreca.be/duaalleren of bekijk hier de brochure.
More...