Duaal leren aan de hotelreceptie

Ook Belgische jongeren kunnen kiezen voor een lange opleiding van 1 jaar aan de hotelreceptie

Sinds september 2017 kunnen leerlingen in hotel- en grootkeukenscholen ervoor kiezen om hun opleiding deels op school en deels op de werkvloer (duaal) te krijgen. Daarnaast blijft de voltijdse opleiding op school met enkele weken stage ook nog bestaan. De opleiding "Hotelreceptionist duaal" is een specialisatiejaar in het BSO (beroepssecundair onderwijs). De opleiding duurt 1 jaar. 

 

 

 

 

 

Op deze pagina:

Welke scholen?

Ga naar www.onderwijskiezer.be voor een overzicht van scholen met een duale opleiding Hotelreceptionist.

Zelf leerlingen opleiden tot Hotelreceptionist

Hotels kunnen hun erkenning tot leerbedrijf aanvragen. Dan kunnen ze een leerling opleiden via een OAO (overeenkomst alternerende opleiding). Ontdek hier hoe dat in z'n werk gaat.

Afgerond: ESF-project Duotel

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft Horeca Vorming met hotelschool Hasselt en Syntra AB in Antwerpen het duale traject 'hotelreceptionist' opgestart met de financiële steun van ESF (Europees Sociaal Fonds). ESF droeg 53.528 euro bij aan dit project, het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) 40.146 euro. De krachtlijnen waren:

  1. Informeren, prospecteren en erkennen van leerwerkplekken
  2. Opleiden en ondersteunen van mentoren en stagebegeleiders & leerkrachten
  3. Werven en screenen van leerlingen
  4. Matchen bedrijf – leerling
  5. Trajectbegeleiding leerling
  6. Permanente, tussentijdse en eindevaluatie
  7. Evaluatie en disseminatie

Horeca Vorming was de trekker van dit project. Onze voornaamste taak was het bewaken van de kwaliteit van de opleiding op de werkplek. Eind 2018 werd het project afgerond.

 

 

 

 

Meer informatie

More...