ESF-project DUOTEL

 
 
 
 
 
 
 

ESF-project DUOTEL | hotelreceptionist duaal

Sinds kort kunnen leerlingen in hotel- en grootkeukenscholen ervoor kiezen om hun opleiding deels op school en deels op de werkvloer (duaal) te krijgen. Daarnaast blijft de voltijdse opleiding op school met enkele weken stage ook nog bestaan. Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft Horeca Vorming met hotelschool Hasselt en Syntra AB in Antwerpen het duale traject 'hotelreceptionist' opgestart met de financiële steun van ESF (Europees Sociaal Fonds). ESF draagt 53.528 euro bij aan dit project, het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) 40.146 euro.

De krachtlijnen van dit project:

  1. Informeren, prospecteren en erkennen van leerwerkplekken
  2. Opleiden en ondersteunen van mentoren en stagebegeleiders & leerkrachten
  3. Werven en screenen van leerlingen
  4. Matchen bedrijf – leerling
  5. Trajectbegeleiding leerling
  6. Permanente, tussentijdse en eindevaluatie
  7. Evaluatie en disseminatie

Horeca Vorming trekt dit project. Onze voornaamste taak is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding op de werkplek. Dat gaat van het erkennen van kwaliteitsvolle leerbedrijven over het ondersteunen van de mentor in de begeleiding van de leerling tot het organiseren van bijkomende opleidingen voor leerkrachten en leerlingen. De projectpartners wisselden ook al ervaringen uit met enkele scholen die een gelijkaardige opleiding aanbieden; PIVA (de niet-duale opleiding 'hotelonthaal') en Spermalie (de onbezoldigde, alternerende stage 'teaching hotel'). Het ESF-project loopt tot eind 2018.

Wat vinden de leerlingen ervan?

Hoe de leerlingen het allemaal ervaren, hoor je van Alicia. Zij wordt opgeleid als hotelreceptionist in Terhills in Maasmechelen. Bekijk haar videogetuigenis.

Meer van dat:

 

More...