Duaal leren in de horeca

De horecasector zet sterk in op duaal leren, het nieuwe ‘leren & werken’

Jongeren die schoollopen en tegelijkertijd meer dan 20 uren per week opgeleid worden op de werkvloer én daarvoor een vergoeding krijgen, dat is niet zo nieuw. In de horecasector zijn het leercontract en de leerovereenkomst (sinds september 2016 ‘oao’ of ‘overeenkomst alternerende opleiding’al goed ingeburgerd.

Wat is er dan zo nieuw aan duaal leren?

Vooral voor de voltijdse scholen (voor de horeca zijn dat de hotel- en grootkeukenscholen) is dit een ommezwaai. Leerlingen kunnen er sinds kort voor kiezen om hun opleiding deels op school en deels op de werkvloer (duaal) te krijgen. Daarnaast blijft de voltijdse opleiding op school met enkele weken stage per jaar ook nog bestaan. 

In het duale systeem laat de leerkracht een deel van de opleiding over aan de mentor op de werkvloer en die wordt op zijn beurt ook een beetje leerkracht. Zo komt de realiteit van het werk nóg meer binnen in de school. Omgekeerd leert de mentor de werking van de school beter kennen. Die nauwe samenwerking tussen school en werkplek, versterkt vaak de opleiding van de leerling en vergemakkelijkt later de overstap naar ‘het echte’ werk. 

Lees meer over duaal leren in de horeca:

  • Wij gingen poolshoogte nemen bij scholen, leerlingen en horecazaken met ervaring in duaal leren: dit filmpje toont je wat ze ervan vinden.
  • Lees hier meer over de duale projecten.
More...