Jongeren gaan duaal leren in de horeca

Jongeren gaan  duaal leren in de horeca

Nieuw: brochure Duaal leren in de horeca - een leidraad voor horecabedrijven die leerlingen willen opleiden op de werkvloer. Bekijk de brochure hier. Mail naar oao@horeca.be voor je (gratis) printexemplaar.

scroll naar beneden voor meer videogetuigenissen.

Jongeren die schoollopen en tegelijkertijd meer dan 20 uren per week opgeleid worden op de werkvloer én daarvoor een vergoeding krijgen, dat is niet zo nieuw. 'Leren en werken' bestaat al sinds de vorige eeuw in de vorm van o.a. het vroegere leercontract en ILW. Deze overeenkomsten werden vervangen door de Overeenkomst Alternerende Opleiding (oao)Tot voor enkele jaren werden die 'leerovereenkomsten' alleen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en Syntra Leertijd afgesloten. In het voltijds onderwijs (de hotel- en grootkeukenscholen) werkte men vooral met stagecontracten die van kortere duur waren. Dat veranderde 2 jaar geleden met de invoering van duaal leren, een vernieuwde vorm van leren en werken. Nu kunnen leerlingen van hotel- en grootkeukenscholen ook kiezen voor een opleiding met een OAO: deels in een bedrijf en deels op school.

Op deze pagina:

Succesformule voor werkgever en leerling

Bij duale opleidingen ligt de lat hoog voor leerlingen en bedrijven. Dat heeft zo zijn voordelen:

 • De werkgever leidt de jongere zelf op en zit aan de bron van talent;
 • De leerlingen zijn beter voorbereid op werken;
 • De leerlingen leren al doende de nodige arbeidsattitudes aan;
 • De leerlingen krijgen meer voeling met het beroep en de verwachtingen van werkgevers;
 • De overgang naar werk in de sector verloopt vlotter; 
 • Werkgevers en scholen in de omgeving bouwen een sterkere relatie op;
 • Werkgevers krijgen financiële voordelen (zoals doelgroepvermindering voor jongeren en mentors)

Welke duale opleidingen in welke scholen

Op dit moment kunnen enkel de jongeren uit het secundair onderwijs duaal leren in de horeca:

 • Hotel- en grootkeukenscholen ('gewoon' beroepssecundair onderwijs (BSO)
 • Scholen buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)
 • Centra voor leren en werken (deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • Syntra Leertijd

Welke opleidingen?

Duurt 1 jaar - specialisatiejaar BSO - project met ESF-steun

Grootkeuken & catering: duurt 2 jaar - eerste en tweede jaar van de 3de graad BSO - project met ESF-steun 

Grootkeuken Kok: duurt 1 jaar - specialisatiejaar BSO - project met ESF-steun

Duurt 2 jaar - BUSO

Duurt 1 jaar - specialisatiejaar BSO 

Financiële steun van ESF voor duaal leren

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in duaal leren. Voor de horeca zijn er 2 ESF-projecten: DUOTEL (afgerond eind 2019) en Grootkeuken & Catering duaal.

Die extra financiële middelen van ESF geven Horeca Vorming en de scholen de ruimte om dingen uit te proberen. De projecten zijn relatief kleinschalig opgevat: met een beperkt aantal scholen en leerlingen. Zo kunnen we goed het overzicht bewaren en gemakkelijk afspraken maken binnen de groep. De bedoeling is dat we elkaars werking beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. 

 

 

 

 

De rol van Horeca Vorming

Horeca Vorming begeleidt scholen en bedrijven die weinig of geen ervaring hebben met duaal leren. We bewaken als sectororganisatie de kwaliteit op verschillende vlakken:

 • Erkennen van leerwerkplekken: niet elk bedrijf kan zomaar leerlingen opleiden. Het moet eerst een erkenningsprocedure doorlopen waarbij zowel bedrijf als leermeester gescreend worden.
 • Onthaal van leerlingen: onderzoek wijst uit dat de eerste maanden op een nieuwe werkplek beslissend zijn om ergens te blijven werken. Horeca Vorming begeleidt dus mee de opstart en geeft o.a. sociaal-juridisch advies.
 • Leerwerkplekken ondersteunen bij het opleiden van de leerling door het kosteloos aanbieden van een leermeesteropleiding.
 • Scholen en leerlingen ondersteunen met didactisch materiaal.
 • Opleidingen voorzien voor leerkrachten en leerlingen.

Financiële voordelen voor de werkgever

Een werkgever die jongeren opleidt via een alternerende opleiding, geniet onder bepaalde voorwaarden van financiële voordelen.

 • Beperkte leervergoeding: de werkgever betaalt de leerling een vergoeding zowel voor de opleiding op de werkplek als voor het volgen van de lessen. De bruto leervergoeding (zonder rsz) bedraagt tussen 462,2 EUR en 549,9 EUR afhankelijk van de vooropleiding van de leerling. 
 • Doelgroepvermindering voor jongeren in een alternerende opleiding: een werkgever kan tot maximaal 1000 EUR per kwartaal RSZ-korting krijgen op de leervergoeding. Meer info.
 • Doelgroepvermindering voor jongeren: bij aanwerving na de periode van de alternerende opleiding behoudt de werkgever het recht op de doelgroepvermindering voor jongeren gedurende enkele kwartalen. Meer info.
 • Doelgroepverminder voor mentors: in de kwartalen waarin je leerlingen opleidt kan je een RSZ-korting aanvragen op de loonkost van de erkende leermeester. Meer info.
 • Stagebonus: werkgevers die leerlingen opleiden in een alternerende opleiding, hebben recht op een stagebonus van 500 EUR tot 750 EUR per schooljaar op 2 voorwaarden: de leerling is nog geen 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd. En de leerling heeft minstens 3 maanden gewerkt. Meer info.

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.werk.be of bij je sociaal secretariaat.

Laat je bedrijf erkennen en leid zelf jongeren op

Nu is het aan jou. Wil jij net zoals duizenden andere ondernemers je bedrijf laten erkennen als leerbedrijf? Hier lees je er meer over.

In het duale systeem laat de leerkracht een deel van de opleiding over aan de mentor op de werkvloer en die wordt op zijn beurt ook een beetje leerkracht. Zo komt de realiteit van het werk nóg meer binnen in de school. Omgekeerd leert de mentor de werking van de school beter kennen. Die nauwe samenwerking tussen school en werkplek, versterkt vaak de opleiding van de leerling en vergemakkelijkt later de overstap naar ‘het echte’ werk. 

More...